२०७९ जेष्ठ ५
  • काठमाडौँ

राहत

जङ्गली जनावरबाट पी`डित भएकालाई ३९ लाख राहत

कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय पश्चिम कुशाहा सुनसरीले जङ्गली जनावरबाट पी`डित भएकालाई रु ३९ लाख भन्दा बढी क्ष,तिपु`र्तिबापत रकम दिएको छ । आरक्ष कार्यालयले चालु